პირობები
მაქსიმალური თანხა 50,000 ლარი
სესხის პროცენტი 2% თვეში
სესხის ვადა 1-დან 84 თვემდე
უზრუნველყოფა უძრავი ქონება
უპირატესობები
სესხის გაცემის ვადა 1 სამუშაო დღე
სესხის დაფარვის ტიპი:
1. თანაბარი შენატანებით (ანუიტეტური)
2. მხოლოდ პროცენტის გადახდით
ვადამდე დაფარვის ჯარმა 0%
იპოთეკის ხელშეკრულების  არ მოითხოვს ნოტარიული წესით დამოწმებას