რეპორტინგი

2018 წლის ანგარიშგება 2018 წლის შედეგები ანგარიშგება
2018 წლის 30,09 ანგარიში 2018 წლის 30,09 ანგარიში
2018 წლის 30.06 ანგარიში 2018 წლის 30.06 ანგარიში
აუდიტის დასკვნა 2017 წლის
2018 წლის 30.03 ანგარიში 2018 წლის 30.03 ანგარიში