რეპორტინგი

2018 წლის 30,09 ანგარიში 2018 წლის 30,09 ანგარიში
2018 წლის 30.06 ანგარიში 2018 წლის 30.06 ანგარიში
აუდიტის დასკვნა 2017 წლის
2018 წლის 30.03 ანგარიში 2018 წლის 30.03 ანგარიში