ჩვენს შესახებ

ჩვენი მისიაა ხელი შევუწყოთ ჩვენი კლიენტების და პარტნიორების ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებას და სტაბილურობას, სწრაფი და ადვილად მისაწვდომი სერვისის და მოქნილი საკრედიტო პოლიტიკის გზით.

ჩვენი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებაა მცირე და საშუალო შემოსავლიანი ფიზიკური პირების და ბიზნესის დაკრედიტება.

ჩვენი კომპანიის მთავარ ღირებულებას წარმოადგენს ჩვენს კლიენტებთან სანდო პარტნიორულ ურთიერთობებზე აგებული და მათ მოთხოვნებზე მაქსიმალურად ორიენტირებული პოლიტიკა. კლიენტებთან ურთიერთობაში ჩვენი უპირატესი მიზანია მათი ლოიალურობის მოპოვება, რომელიც გამოიხატება არა მარტო მათ დროულ ფინანსურ მხარდაჭერაში, არამედ სხვადასხვა ტიპის ბიზნეს პროექტების მომზადების დახმარებაში და კონსულტაციებში.

ჩვენ მუდმივად ვცდილობთ, რომ ჩვენი ბიზნეს სტრატეგია მაქსიმალურად იყოს მორგებული ბაზრის მოთხოვნებზე. სწორედ ამიტომ, მიგვაჩნია, რომ კლიენტებთან ინდივიდუალური მიდგომები, მათთვის სწრაფი და მარტივი სერვისის მიწოდება ჩვენი კომპანიის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მხარეა.