სიახლეები

სესხის მოცულობა

2018-02-22 11:21:00

2018 წლის 1 თებერვლიდან ჩვენთან ერთ მსესხებელზე სესხის მაქსიმალური ოდენობა განისაზღვრა 100 000 ლარით, ნაცვლად მანამდე არსებული 50 000 ლარისა